A marketing története

CégbarátA marketing már ősidőktől kezdve az emberiség történetének része, főleg azon koroktól – főleg ókor Kr. e. 3000. – Kr. u. 476.  –  említendő már meg, amelyekben az emberek közötti cserekereskedelem már jelentősebb mértéket ér el.

A „market” angol nyelven piacot jelent. A marketing olyan társadalomtudomány, amely mind közgazdaságtannal, mind pszichológiával, mind szociológiával, mind antropológiával, mind vezetéstudománnyal, mind alkalmazott matematikával és statisztikával közös pontokat hoz létre annak érdekében, hogy egy terméket a piacon minél optimálisabb feltételek mellett lehessen értékesíteni. Nincsen szó tehát szimplán eladásnövelési technikáról, hanem ennél sokkal komplexebb cselekvéssorozat tudatos végrehajtásáról.

A marketing történetét korszakolják aszerint, mi volt a terméklétrehozók legtipikusabb stratégiája a bevételnövelés érdekében. Ez alapvetően attól függött, hogy milyen erőforrások álltak legkönnyebben rendelkezésre. Az alapcél természetesen mindvégig a bevételnövelés.

A kb. 1850-ig tartó első korszakra a termelésközpontúság a jellemző, mivel a természeti erőforrások kiapadhatatlannak tűntek és a gyártási technológia felpörgetésében látták a bevételnövelés lehetséges megoldását. Az értékesítés még akkor könnyedebben folyt.

A kb. 1940-ig tartó második korszak az értékesítés intenzitásának növelésében telt el. Az árubőség és a fogyasztói jövedelem megnövekedése, a vállalati verseny kiéleződése megkívánta, hogy az értékesítésre helyeződjék a hangsúly. A termékelőállítás mennyisége már megoldott volt a második ipari forradalom eredményként.

A kb. 1980-ig tartó harmadik időszak vevőorientálttá vált. A piaci helyzet még bonyolultabb lett a termékválaszték és fogyasztói igények differenciálódásának következtében. Egyre jobban ki kellett tudatosabban ismerni a vevők prioritásainak rendszerét, amelyek kielégítése lett a központi eszköz a bevételnövelés érdekében.

A ma is tartó negyedik korszak már társadalomfókuszú lett. A fizikai tárgyak előállítása helyett már a szolgáltatások lettek dominánsak. Az emberek noha differeciált igényekkel rendelkeznek, de a világméretű kereskedelem folytán az egyes igények tömeges megrendeléseket jelentenek az előállítók számára. Az internet elterjedésével megnövekedett az online-tevékenység jelentősége, fokozódik a környezetvédelmi szempont, mint eladható kapcsoltérték.

Mára egy vállalton belül a marketingtevékenységet ellátó részleg meghatározóvá vált a termelés szempontjából. Mindenhol cégreszabott marketingtevékenység zajlik, a különböző eszközöket egyedien dolgozzák ki.

A marketingeszközöket jelölő híres „4P” (termékpolitika – product, árpolitika – price, értékesítési politika – place, marketingkommunikációs politika – promotion) minden marketingtevékenység alapja. Ezeket az elemeket veszik sorra egy termékértékesítési politika kialakításánál, teljesen mindegy hogy exkluzív termékről vagy tömegcikkről van szó.

Az egyes P-kel folytatjuk ismertetésünket.

—–
Cikksorozatunkban a marketinget, mint segítő eszközt szeretnénk megismertetni az olvasóval, annak szerteágazó tulajdonságaival és megjelenési formáival.

A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

(X)

Az 5 marketing koncepció

Ebben a cikkben az öt marketing koncepció kerül bemutatásra, melyek izgalmas szemszögből mutatják be a marketing világát.

A termelési koncepció

A termelési koncepció meghatározásakor a termelésorientált üzletág dominált. Ez a kapitalizmus kezdetétől az 1950-es évek közepéig tartott. A termelési koncepció korszakában a vállalkozások elsősorban a termelési, gyártási és hatékonysági kérdésekkel foglalkoztak. A termelési koncepciót használó vállalatok úgy vélik, hogy az ügyfelek elsődlegesen megfizethető és hozzáférhető termékeket akarnak. A termelési koncepció azon a megközelítésen alapul, hogy a vállalat növelheti a kínálatát, amennyiben csökkenti a költségeit. Emellett a termelési koncepció rávilágít arra, hogy a vállalkozás a tömegtermelés révén csökkentheti a költségeket. A termelésre szakosodott cég a méretgazdaságosságban (a termelési költség csökkenésére számítva) hisz, ahol a tömegtermelés csökkentheti a költségeket és maximalizálja a nyereséget. Összességében a termelési koncepció a műveletekre irányul.

A termék fogalma

 Ez a koncepció azon a feltételezésen alapul, hogy az ügyfelek inkább a magasabb minőségű termékeket választják, az ár és a rendelkezésre állás nem befolyásolja a vásárlási döntést. Így a vállalat olyan, jobb minőségű terméket fejleszt ki, amely általában költségesnek bizonyul. Az egyik legjobb modern például szolgálnak az informatikai cégek, akik mindig javítják és frissítik termékeiket, hogy megkülönböztessék magukat a versenytársaiktól. Mivel a marketingesek fókuszpontja a termékminőség, gyakran elveszítik, vagy nem vonják be az ügyfeleket, akik sok esetben más igényekkel rendelkeznek, úgy, mint, például az ár, a rendelkezésre állás, a használhatóság stb.

Az eladási koncepció

 A termelés és a termékkoncepció mind a termelésre összpontosít, mind az értékesítési koncepció a termék tényleges értékesítésére összpontosít. Az eladási koncepció arra összpontosít, hogy a termék minden lehetséges eladását a termék minőségétől vagy az ügyfél igényétől függetlenül tegye. Az eladási koncepció rávilágít arra, hogy az ügyfelek csak akkor vásárolhatják cég termékeit, ha agresszíven értékesítik ezeket a termékeket. Ez a filozófia nem tartalmazza az ügyfelekkel való kapcsolattartást. Ez azt jelenti, hogy az ismételt értékesítés ritka, és az ügyfelek elégedettsége nem nagy.

A marketing koncepció

A marketingkoncepcióba tartozó vállalat a szervezet középpontjába helyezi a fogyasztót. Minden tevékenység a fogyasztó felé irányul. Egy vállalkozás célja, hogy megértse az ügyfél igényeit. A marketingstratégiát a piackutatásnak megfelelően végzi a termék koncepciójától az értékesítésig. A célpiac szükségleteire és kívánságaira összpontosítva a vállalat nagyobb értéket tud nyújtani, mint versenytársai. A marketing koncepció hangsúlyozza a „pull” stratégiát. Ez azt jelenti, hogy egy márka olyan erős, hogy az ügyfelek mindig jobban kedvelik az adott márkát a többinél.

A társadalmi marketing koncepció

Ez egy viszonylag új marketing koncepció. Míg a társadalmi marketing koncepció kiemeli a célpiac szükségleteit és igényeit, valamint a versenytársakkal szembeni jobb értéket közvetít, továbbá hangsúlyozza az ügyfelek és a társadalom egészének fontosságát (fogyasztói jólét vagy társadalmi jólét). A társadalmi marketing koncepció arra kéri a marketingszakembereket, hogy marketing- gyakorlataikba társadalmi és etikai megfontolásokat építsenek be. Az egyensúly megtalálásához zsonglőrködni szükséges, hogy a vállalati nyereség gyakran ellentmondó kritériumainak, a fogyasztók elégedettségének és a közérdeknek is megfeleljen.

Következtetésként levonható, hogy az öt marketingkoncepció jó példa arra, hogy a marketing hogyan változott az évek során. Fókuszát a termékekről a felhasználókra irányította. A modern vállalatoknak először a felhasználókat kell elhelyezniük, és nemcsak jó terméket (vagy szolgáltatást) kell építeniük, hanem egy jó tapasztalatot is. Ha segítségre van szüksége a marketingstratégia létrehozásában, lépjen kapcsolatba velünk, és szívesen segítünk Önnek.

A SZALAKÓTA Program egyéni, kisközösségi termékkészítőknek, ezermestereknek, alternatív művészeknek stb. nyújt jogi, adóügyi és pénzügyi vállalkozási tanácsadást térítésmentesen, vagy jelképes díjazásért, – a kezdetektől egészen az önálló vállalkozóként való működés szintjéig.

A program elsősorban a következő földrajzi területekről lehet csatlakozni: Nyugat-Dunántúl (Vas megye, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye) Közép-Dunántúl (Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye) Dél-Dunántúl (Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye). Természetesen lehetőség van Magyarország más területeiről is jelentkezni, csatlakozni. 

A további részletek felől tájékozódjon a program honlapján: www.szalakota.hu.

Ezen cikk a VELARI Nonprofit Kft. „Termelési és értékesítési hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt részeként, – a Széchenyi 2020 – GINOP-5.1.3-16 projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

(X)
Széchenyi 2020 ESZA

A marketing tevékenysége

A marketing az a folyamat, amely a megfelelő termékeket, szolgáltatásokat vagy ötleteket a megfelelő embereknek a megfelelő helyen, időben és áron biztosítja, a megfelelő promóciós technikák felhasználásával, továbbá a megfelelő embereket használja fel az árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálat biztosítására.

Ezt a koncepciót „helyes” elvnek nevezik, és minden marketingstratégia alapja. Azt mondhatjuk, hogy a marketing a potenciális vásárlók (akár szervezetek, akár fogyasztók) igényeinek feltárása, majd azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak a nyújtása, amelyek megfelelnek vagy meghaladják a vevők elvárásait. A marketing a cserék létrehozásáról szól. A csere akkor történik, amikor két fél értéket ad egymásnak, hogy kielégítse saját igényeit. Egy tipikus csere esetén a fogyasztó pénzt vásárol egy áru vagy szolgáltatás számára. Bizonyos esetekben cserélik a nem monetáris dolgokat, például, ha egy személy, aki önkéntes a cég jótékonysági céljára, pólót kap a meghatározott időért cserébe. Az egyik gyakori félreértés az, hogy néhány ember nem lát különbséget a marketing és az értékesítés között. Noha két különböző dolog, amelyek a vállalat stratégiájának részét képezik. Az értékesítés magában foglalja a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítését az ügyfelei számára, míg a marketing az ügyfelek számára a termék vagy szolgáltatás értékének a kommunikálását jelenti.

A cserék ösztönzése érdekében a marketingszakemberek követik a „helyes” elvet. Például, amikor egy helyi Avon képviselő nem rendelkezik megfelelő rúzzsal a potenciális vásárló számára, abban az esetben az ügyfél azt akarja, hogy a megfelelő áron a potenciális ügyfél nem cserél pénzt az Avon új rúzsához. Gondoljunk az utolsó cserére (vásárlásra) amit végrehajtottunk. Mi történik, ha az ár 30 százalékkal magasabb lett volna? Mi van, ha a bolt vagy más forrás kevésbé hozzáférhető? Vettél volna valamit? A „helyes” elv azt mondja, hogy a marketingszakemberek számos olyan tényezőt irányítanak, amelyek meghatározzák a marketing sikerét. A legtöbb sikeres szervezet elfogadta a marketing koncepciót. A marketing koncepció a „helyes” elven alapul. A marketingkoncepció a marketingadatok felhasználása az ügyfelek igényeire összpontosítva, annak érdekében, hogy olyan marketingstratégiákat alakítsanak ki, amelyek nemcsak az ügyfelek igényeit elégítik ki, hanem a szervezet céljait is. A szervezet a marketing koncepciót használja, amikor azonosítja a vevő igényeit, majd elkészíti azokat a termékeket, szolgáltatásokat vagy ötleteket, amelyek kielégítik azokat (a „helyes” elv alkalmazásával). A marketingkoncepció az ügyfelek (az ügyfelek szervezetei vagy fogyasztói) számára ajánlott értéket kínál. Pontosabban, a marketing koncepció a következőket foglalja magában:

  • Az ügyfelek igényeinek összpontosítása, annak érdekében, hogy a szervezet megkülönböztesse termékeit a versenytársak kínálatától. A termékek lehetnek áruk, szolgáltatások vagy ötletek.
  • Az összes szervezet tevékenységének integrálása, beleértve a termelést és a promóciót, a kívánságok és igények kielégítése érdekében.
  • Hosszú távú célok elérése a szervezet számára az ügyfelek igényeinek kielégítésével jogilag és felelősségteljesen.

Napjainkban minden iparágban működő cég alkalmazza a marketing koncepciót. Tegyük fel az Enterprise Rent-A-Car megállapította, hogy ügyfelei nem akarnak elvezetni az irodáig a bérautóért, ezért az Enterprise elkezdte a járművek kiszállítását az ügyfelek otthonaiba vagy munkahelyeire. További szemléltetésre szolgáló példa, hogy Disneyworld vezetősége úgy találta, hogy néhány látogató valóban nem szeretett sorban állni és várakozni. Válaszul a Disney prémium áron ajánlotta fel a FastPass szolgáltatást, ami lehetővé teszi, hogy a látogatók elkerüljék a sorokban való várakozását és elsőbbégi beszállással próbálhatják ki a különböző játékokat.

A marketingkoncepció megértésének egyik fontos kulcsa az, hogy tudjuk, hogy a marketing koncepció használata azt jelenti, hogy a terméket a piackutatás után hozzák létre az ügyfelek igényeinek azonosításához. A termékeket nem csak a termelési osztályok hozzák létre, ugyanis a marketing részlegeknek várhatóan azonosítaniuk kell, hogy a kutatás alapján hogyan lehet eladni őket. A marketing koncepciót ténylegesen kihasználó szervezet a potenciális ügyfelek adatait használja a termék kezdetétől fogva, hogy a lehető legjobb árat, szolgáltatást vagy ötletet hozza létre, valamint más marketing stratégiákat is támogasson.


A SZALAKÓTA Program egyéni, kisközösségi termékkészítőknek, ezermestereknek, alternatív művészeknek stb. nyújt jogi, adóügyi és pénzügyi vállalkozási tanácsadást térítésmentesen, vagy jelképes díjazásért, – a kezdetektől egészen az önálló vállalkozóként való működés szintjéig.

A program elsősorban a következő földrajzi területekről lehet csatlakozni: Nyugat-Dunántúl (Vas megye, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye) Közép-Dunántúl (Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye) Dél-Dunántúl (Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye). Természetesen lehetőség van Magyarország más területeiről is jelentkezni, csatlakozni. 

A további részletek felől tájékozódjon a program honlapján: www.szalakota.hu.

Ezen cikk a VELARI Nonprofit Kft. „Termelési és értékesítési hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt részeként, – a Széchenyi 2020 – GINOP-5.1.3-16 projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.  

Ajánlott oldalak:
A marketing célja
A marketing célkitűzése

(X)
Széchenyi 2020 ESZA

A marketing története

Ma a marketing, a stratégia és a technológia fejlett keveréke, de nem mindig volt így. A marketing, mint tudjuk, alázatos kezdetekkel indult, amikor egyszerűen, próbálták eladni az árukat és szolgáltatásokat.

Ennek megvalósítására tett kísérletek olyan messzire nyúlnak vissza, mint maga a civilizáció. Az áruk és szolgáltatások eladására irányuló meggyőző kommunikáció kifejlesztését jelző erőfeszítések az ókori Kínából és Indiából származnak. Lehet, hogy ez a tevékenység akkoriban nem tekinthető marketinggazdálkodási tevékenységnek, de ezeken a helyeken kezdődött a marketing elképzelése.

A modern korban megértett marketing-ötletek az ipari forradalom idején kezdődtek és belenyúlnak a 19. századba. A tudományos és technológiai iparágak innovációi motiválták a gyors társadalmi változás idejét.

Az ipari forradalom idején az áruk beszerzése könnyebb lett a fogyasztók számára. A tömegtermelés számos olyan iparágat hozott létre, amelyek ugyanazt a törekvést folytatták a növekvő fogyasztói piac igényeinek kielégítésére. A közlekedés és a tömegtájékoztatás infrastruktúrája is megmaradt. Rávilágított, hogy a gyártóknak jobb megoldásokat kell találniuk a szükséges termékek fejlesztésére, továbbá az ügyfél tájékoztatás megkívánt, egy kifinomultabb megközelítési koncepció kidolgozását.

Fokozott verseny indult az üzleti világban a huszadik század elejétől az 1940-es évek végéig. A versenyképesség elengedhetetlen részévé vált az értékesítés növelése érdekében, a marketing technikák használatával. Továbbá indokolttá vált a vállalatok számára a márka kifejlesztésének képessége és megfelelő értékpapír értékesítése. A verseny azt is szükségessé tette, hogy minden iparágban növeljék a termelési teljesítményt és a piaci részesedéseket. A marketing kezdte hangsúlyozni az elosztási módszereket, valamint a fogyasztói kommunikáció típusait. A cél, hamarosan meggyőzte a fogyasztókat, hogy az egyik vállalat által kínált áruk és szolgáltatások jobbak voltak, mint egy másik, ugyanazon dolgot kínáló vállalaté.

Az 1960-as évektől kezdve számos iparág piacai telítetteké váltak. Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának szükségessége, közvetlen a marketing területén szükséges szakembereket igényelt. Ez az az idő, amikor a vállalatok elkezdték üzleti tevékenységük teljes területeit kizárólag a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak marketingjére fordítani. Ekkor a marketing menedzsment kifejlesztette a szükséges kifinomultságot, hogy az üzleti siker lényeges részese legyen. A marketing menedzserek kezdtek részt venni a stratégiai tervezésben. A beszámolóik fontossá váltak a költségek meghatározásához, továbbá a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk közlésére használt módszerek tekintetében és a fogyasztók számára is.

Az internet elterjedésével a marketing elemek online élik fénykorukat. Az elmúlt 25 évben drámai mértékben nőtt a webes keresőmotorok használatának fontossága. Kezdetben a webes keresőmotorok nem voltak a leghatékonyabb műveletek, ugyanis keresőmotorral való jó rangsorolás nem volt bonyolult. A keresőmotor eredményeit könnyű volt megváltoztatni, és az eredmények minősége gyenge volt. A legjobb minőségű eredmények biztosítása érdekében a keresőmotoroknak megváltoztatták algoritmusaikat. A cél az volt, hogy a keresőmotor által nyújtott eredmények minőségének biztosítása érdekében ellenőrizze a hivatkozott oldalakat. Most már szinte lehetetlen manipulálni a ranglistákat.

A modern blog online naplóként kezdődött, ahol az egyének napi beszámolót adnak a személyes életükről. Az 1990-es évek végén a blogok a marketing fontos részévé váltak. 1999-ben mintegy 23 aktív blog volt, míg becslések szerint jelenleg több mint 150 millió aktív blog van. A blogok most már a legtöbb tartalmi marketing kampány részét képezik. Ezek az információk, az ügyfélkapcsolatok kiépítését, értékesítési vezetők létrehozását, a márka ismertségének növelését, az ügyfelek visszajelzéseit, valamint a közösségi marketinget szolgálják.

A SZALAKÓTA Program egyéni, kisközösségi termékkészítőknek, ezermestereknek, alternatív művészeknek stb. nyújt jogi, adóügyi és pénzügyi vállalkozási tanácsadást térítésmentesen, vagy jelképes díjazásért, – a kezdetektől egészen az önálló vállalkozóként való működés szintjéig.

A program elsősorban a következő földrajzi területekről lehet csatlakozni: Nyugat-Dunántúl (Vas megye, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye) Közép-Dunántúl (Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye) Dél-Dunántúl (Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye). Természetesen lehetőség van Magyarország más területeiről is jelentkezni, csatlakozni. 

A további részletek felől tájékozódjon a program honlapján: www.szalakota.hu.

Ezen cikk a VELARI Nonprofit Kft. „Termelési és értékesítési hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt részeként, – a Széchenyi 2020 – GINOP-5.1.3-16 projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.  

(X)
Széchenyi 2020 ESZA